Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)
 • agv systm Vvoj inovatvnych rieen v rmci automatickej logistiky
 • Jedno?elov stroje a zariadenia Jedno?elov prpravky a zariadenia, reverzn ininiering,aplikovan vskum
 • Vskum inteligentnch systmov Sledovanie produktivity strojov a uniktne SW a HW rieenia

PRÍPRAVKY A ZARIADENIA

 

Ponuka návrhových a konštrukčných služieb jednoúčelových zariadení a prípravkov.

Prípravky a zariadeniaNávrh rôznych špeciálnych zariadení, jednoúčelových strojov, skúšobných stavov, konštrukčné montážne prípravky a zabezpečenie konštrukčnej dokumentácie. Výstupmi sú reálne prototypy, realizačné štúdie, vizualizácie, parametrické modely alebo komplexné konštrukčné dokumentácie, podľa želania zákazníka.

Jednoúčelové stroje a zariadenia sú určené na vykonávanie opakovanej činnosti, ich hlavným prínosom je zníženie zaťaženia pracovníkov, a to za účelom predchádzania svalovej a kĺbovej únavy.

Montážne prípravky sú manuálne alebo automatizovane ovládané zariadenia na zjednodušenie pracovných úkonov pri montáži celkov. Slúžia na nakladanie a vykladanie dielcov zo strojov pri výrobe, montáži a tiež pri balení hotových výrobkov a ich paletizácii

Letáky na stiahnutie:

 

 

Rozsah ponúkaných služieb

 • Návrh špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení
 • Návrh montážnych prípravkov
 • Realizácia štúdií a vizualizácií
 • Konštrukcia zariadení a prototypov
 • Vyhotovenie konštrukčnej dokumentácie
 • Iné služby podľa požiadaviek zákazníka

Hlavné výhody

 • Výrazné šetrenie času pri montážach
 • Zvyšovanie kvality
 • Eliminácia chybovosti pri montáži
 • Vylúčenie omylov
 • Zlepšenie ergonómie
 • Zníženie zaťaženia pracovníkov
 • Odstránenie náročnosti
 • Zvýšenie komfortu obsluhy
 • Zníženie pracovných rizík

Prevedenia montážnych prípravkov

 • Podľa určenia:
  • Montáž dielov
  • Súčasná montáž skupinydielov
 • Podľa konštrukcie:
  • Jednoduché stojany
  • Posuvné, otočné a pákové mechanizmy
  • Prípravky s vyššou automatizáciou
 • Podľa ovládania:
  • Manuálne
  • Mechanicky ovládané (pneumatické, elektrické, hydraulické)
 
Ukážka realizovaných projektov:
 
 

Jendoúčelové zariadenie pre zváranie plastových dielov

 • Jendoúčelové poloautomatické zariadenie slúžiace na zváranie a kontrolu plastových dielov v oblasti automobilového priemyslu
 • Zváranie dielov ultrazvukom
 • Počet automaticky montovaných dielov: 2 ľavá strana / 2 pravá strana
 • Kamerová kontrola prítomnosti zváraných dielov
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie pre zváranie plastových dielov

 • Jendoúčelové poloautomatické zariadenie slúžiace na zváranie a kontrolu plastových dielov v oblasti automobilového priemyslu
 • Zváranie dielov ultrazvukom
 • Kamerová kontrola prítomnosti zváraných dielov
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie pre montáž stropu automobilov

 • Jendoúčelové poloautomatické zariadenie slúžiace na montáž stropu do automobilov
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie pre kontrolu kvality

 • Automatické zariadenie slúžiace na kontrolu presnosti vyvrtávania dier v laminátových doskách
 • Kamerový kontrolný systém
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie na testovanie vozovky

 • Zariadenie slúžiace na testovanie fyzikálno-mechanických vlastností vozovky
 • Testovanie na dráhe minimálnej dĺžky
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie na poloautomatické razenie výrobných čísel

 • Jendoúčelové zariadenie slúžiace na poloautomatické razenie výrobných čísel do automobilov
 • Automatické načítavanie údajov z linky
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie pre výrobu polotovarov

 • Jendoúčelové zariadenie slúžiace na výrobu pneumatík v automobilovom priemysle
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie pre separáciu a šrotovanie odpadu

 • Jendoúčelové zariadenie slúžiace na separáciu a šrotovanie elektro odpadu
 
 
 

Jendoúčelový zásobník pre nádrže do automobilov

 • Automatický posun
 • Poloautomatické odoberanie
 • Poloautomatické prekladanie
 
 
 

Produktový vývoj platobného registračného terminálu pre hromadnú dopravu

 • Vývoj prototypu, pomocou technológií rapid propotaping, reverzný engineering a vacum casting
 • Realizovaných 6 druhov prototypov, na základe ktorých sa vyrába sériová výroba
 
 
 

Jendoúčelové zariadenie na automatickú montáž ložísk

 • Jendoúčelové zariadenie slúžiace na automatickú montáž ložísk a ich testovanie
 • Párovanie komponentov rôznych typov ložísk
 
 
 

Ručný montážny prípravok

 • Prípravok slúžiaci na ručnú montáž plastových komponentov do automobilov
 
 
 

Ručný montážny prípravok

 • Prípravok slúžiaci na ručnú montáž plastových komponentov do automobilov
 

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +