Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)
 • agv systm Vvoj inovatvnych rieen v rmci automatickej logistiky
 • Jedno?elov stroje a zariadenia Jedno?elov prpravky a zariadenia, reverzn ininiering,aplikovan vskum
 • Vskum inteligentnch systmov Sledovanie produktivity strojov a uniktne SW a HW rieenia

APLIKOVANÝ VÝSKUM

Ponuka služieb vývoja a skúšobníctva v ložiskovom priemysle.

Ložiskový priemyselV rámci aplikovaného výskumu sa zaoberáme výskumom a vývojom v oblasti ložiskového priemyslu kde pomocou špeciálnych nástrojov a metód vieme zákazníkovi poskytnúť zhodnotenie ložiskových uložení a ložiskových celkov, kompletné riešenia uložení a návrh výhodnejších a ekonomickejších druhov ložísk pri dodržaní požadovaných technických parametrov a zabezpečenie odborného dohľadu pri montáži ložiska. Okrem iného ponúkame aj široké možnosti výpočtov metódou MKP – metóda konečných prvkov.

Letáky na stiahnutie:

 

Rozsah ponúkaných služieb:

 • Vývoj ložísk (konštrukčný návrh)
 • Výroba a skúšky prototypov
 • Návrh technológie výroby
 • Služby virtuálneho skúšobníctva
 • Výpočty metódou MKP (metóda konečných prvkov)
 • Iné služby podľa požiadaviek zákazníka

Hlavné výhody:

 • Unikátne riešenia overené virtuálnou analýzou
 • Zníženie počtu reálnych skúšok pri vývoji nového produktu
 • Štandardizované výstupy analýz
 • Zníženie konštrukčných nákladov súčiastok
 • Možnosť dodatočných úprav podľa potrieb zákazníka
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti, včasným dodaním
  kvalitného výrobku na trh
 • Rýchlejšia reakcia na potreby zákazníka

Ponuka kompletných výpočtovo-analytických služieb:

 

Statické lineárne analýzy

 • Analýza napätia a deformácií rámových konštrukcií strojov a častí zariadení
 
 

Analýza únavy

 • Zhodnotenie životnosti konštrukcií na základe napäťových analýz
  a materiálových vlastností
 
 

Optimalizácia a návrh tvaru súčiastok

 • Zredukovanie konštrukcie na takú úroveň, aby bola súčiastka
  plne funkčná aj po odobratí materiálu
 
 

Kompletná analýza ložísk

 • Kinematická a dynamická analýza ložísk
 • Zistenie rýchlosti a rozloženie síl v ložisku
 • Napäťová analýza ložísk s uvažovaním "bombiny"
 • Výpočty trecích energií a stratových výkonov
 • Výpočet vplyvu ložiskovej klietky
 • Kvázi statická analýza montáže gumového tesnenia
 • Optimalizácia vnútornej geometrie ložiskových komponentov
 
 

Statické nelineárne analýzy

 • Materiálové analýzy
 • Geometrické analýzy
 • Kontaktné analýzy
 
 

Pevnostné výpočty prevodových skríň

 • Zníženie hmotnosti prevodových skríň pri dodržaní pevnosti a tuhosti
 
 

Virtuálna analýza pevnosti

 • Virtuálnymi analýzami sme schopní navrhnúť zníženie
  počtu reálnych skúšok pri vývoji nového produktu
 
 

Virtuálna analýza tvrdosti

 • Hodnota HRC je vypočítaná z hĺbky plastickej deformácie
 • Správne nastavenie modelu materiálu a veľkosti nasieťovania poskytne približne
  rovnakú hĺbku deformácie vo virtuálnom modeli ako v reálnom modeli
 

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +