Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)
  • agv systm Vvoj inovatvnych rieen v rmci automatickej logistiky
  • Jedno?elov stroje a zariadenia Jedno?elov prpravky a zariadenia, reverzn ininiering,aplikovan vskum
  • Vskum inteligentnch systmov Sledovanie produktivity strojov a uniktne SW a HW rieenia

ČO ROBÍME

CEIT TruckCEIT Technical Innovation, s.r.o. vzhľadom na svoju interdisciplinaritu ponúka široké spektrum riešení a služieb v oblasti výskumu a vývoja pre spoločnosti v Strednej Európe. Sme silná výskumno-vývojová organizácia realizujúca transfer nových technológií a metód do priemyselnej praxe, ako aj riešenie projektov pre priemysel.

Našou hlavnou oblasťou pôsobenia je vývoj a implementácia vlastných AGV systémov (AGV – Automatic Guided Vehicle = Automaticky navádzané (bezposádkové) vozidlo) v rámci automatizácie logistiky, ďalej vývoj a výroba montážnych prípravkov určených pre zvyšovanie efektivity prác pri výrobných linkách, manipulačných a jednoúčelových strojov a zariadení podľa požiadaviek zákazníka. Zaoberáme sa tiež aplikáciou progresívnych technológií, ako je reverzný inžiniering, ktorého súčasťou je 3D skenovanie (digitalizácia objektov do počítača) a 3D meranie (analýza rozmerov či vibrácií výrobku).

 

CERADA Central European Research and Development Area

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je partnerom projektu 7.rámcového programu CERADA

CERADASpoločnosť CEIT Technical Innovation, s.r.o. rieši projekt s názvom "Nízkonákladový logistický systém na báze mobilných robotických platforiem pre využitie v priemysle", ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj.

Zároveň naša spoločnosť získala dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo forme poskytnutia stimulov na výskum a vývoj na riešenie projektu s názvom "Návrh systému on-line sledovania, riadenia a analýzy logistických procesov." Na riešení obidvoch projektov sa spolupodieľa Žilinská univerzita.

V rámci riešenia týchto projektov bolo obstarané softvérové riešenie na implementáciu metód Digitálneho podniku a materiálne zabezpečenie výroby AGV systémov. Ako podpora pre výskum realizovaný našou spoločnosťou bola uzavretá zmluva v oblasti optimalizácie riadenia.

Spoločnosť CEIT Technical Innovation, s.r.o. sa ako partnerská organizácia taktiež spolupodieľa na riešení projektu „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách", ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj.

Naša spoločnosť podpísala v roku 2011 zmluvu o poskytnutí prostriedkov s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na riešenie projektu pod názvom „Výskum nových foriem projektovania výrobných a logistických systémov v podmienkach konceptu digitálneho podniku s využitím rozšírenej reality “.Na riešení projektu sa spolupodieľa Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta - Dodatok k zmluve

Naša spoločnosť podpísala v roku 2012 zmluvu o poskytnutí prostriedkov s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na riešenie projektu pod názvom „Výskum expertného systému virtuálneho skúšobníctva veľkorozmerových valivých ložísk“. Na riešení projektu sa spolupodieľa Žilinská univerzita v Žiline – Ústav konkurencieschopnosti a inovácií - Dodatok k zmluve č.2, Dodatok k zmluve č.3, Dodatok k zmluve č.4.

CEIT Technical Innovation, s.r.o. zastupuje Slovenskú republiku vo významných európskych výskumných zoskupeniach ako sú MANUFUTURE, EFFRA a je členom viacerých národných centier a zoskupení.

 

ZVEREJNENIE ZMLÚV

Zmluvná strana  Názov zmluvy Na  stiahnutie  Dátum účinnosti zmluvy
 PPCom, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb - Analýza využitia a riešení algoritmov umelej inteligencie pri projektovaní technických systémov  zmluva  21.1.2014
 PPCom, s.r.o. Kúpna zmluva - Náhradné diely na špeciálne tlačiarne  zmluva  23.5.2014
 PPCom, s.r.o. Kúpna zmluva - Spotrebný materiál pre sintrovacie zariadenia  zmluva  23.5.2014
 PPCom, s.r.o. Rámcová kúpna zmluva č. 18/3/2014  zmluva  12.8.2014
 PPCom, s.r.o. Zmluva o dielo č. 701/2014aCTI  zmluva  27.2.2015
 PPCom, s.r.o. Zmluva o dielo č. 702/2014bCTI  zmluva  27.2.2015

 

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +