Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)
  • agv systm Vvoj inovatvnych rieen v rmci automatickej logistiky
  • Jedno?elov stroje a zariadenia Jedno?elov prpravky a zariadenia, reverzn ininiering,aplikovan vskum
  • Vskum inteligentnch systmov Sledovanie produktivity strojov a uniktne SW a HW rieenia

AKO TO ROBÍME

Hlavným strategickým cieľom je integrácia vedecko-výskumných a vývojových aktivít v stredoeurópskom regióne a posilnenie jeho konkurencieschopnosti. Využívame najmodernejšie technológie, prístupy a metódy, vytvárame nástroje podpory inovačných aktivít, ktoré umožňujú stimulovať ekonomický rast a prosperitu komerčne orientovaného vedeckého a technologického výskumu s využívaním výsledkov univerzitného výskumu v podnikateľskej praxi.

Hlavné poslanie je zhrnuté v Strategickej politike skupiny CEIT: Strategická politika skupiny CEIT

Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, elektrotechniky a informatiky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení.

  • Riešime ako partikulárne úlohy, tak celé komplexy - od návrhu konceptu po výrobu prvej série produktov, projektovanie pracovísk a výrobnej linky až po jej vyváženie, overenie a optimalizáciu na základe simulácie, ako aj plánovanie a riadenie výroby.
  • Vývojová činnosť je zabezpečená s maximálnym využitím digitalizačných technológií. Digitalizácia nám pomáha skracovať dodacie lehoty projektov a umožňuje pružne reagovať na požiadavky zákazníka.
  • Vzdelávame odborníkov potrebných pre výskumné, vývojové a inovačné činnosti, ako i študentov a doktorandov.
  • Modernizujeme technologické zariadenia, minimalizujeme negatívne vplyvy na životné prostredie pri dodržiavaní bezpečnosti a spoľahlivosti svojich produktov.

Spolupráca s organizáciamiNové impulzy a ich riešenia sú pre nás cestou pre inovačné riešenia, pretože len dôsledný výskum a neustály vývoj umožňujú stály úspech. Transfer technológií vo väzbe na inovačné procesy v spoločnosti je tým, čo prepája výskum a vývoj s potrebami priemyselnej praxe a nadväzne spoločnosti a hospodárstva.

Vzhľadom na charakter výskumno-vývojovej organizácie sa spoločnosť CEIT Technical Innovation, s.r.o. zapája do riešenia výskumných projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, ktoré sú spolufinancované v rámci projektov 7. Rámcového programu, ako aj projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. V súčasnosti sme zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom na viacerých projektoch, v rámci ktorých realizujeme výskum a aplikovaný vývoj na európskej, či svetovej úrovni.

Stali sme sa rovnocenným partnerom významných európskych výskumných inštitúcií, akými sú Fraunhoferov inštitút, IPA Štuttgart Nemecko, ITIA Miláno Taliansko, INESC Porto Portugalsko, EUVE VitoriaGasteiz Španielsko, ETHZ Zurrich Švajčiarsko, SZTAKI Budapešť Maďarsko a pod.

Náš systém manažérstva kvality a procesov v spoločnosti bol preverený certifikačnou organizáciou, ktorá potvrdila jeho kvalitu a funkčnosť podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, a tým sme sa stali držiteľom certifikačných osvedčení.

Spolupráca s organizáciami Spolupráca s organizáciami

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +