Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)
  • agv systm Vvoj inovatvnych rieen v rmci automatickej logistiky
  • Jedno?elov stroje a zariadenia Jedno?elov prpravky a zariadenia, reverzn ininiering,aplikovan vskum
  • Vskum inteligentnch systmov Sledovanie produktivity strojov a uniktne SW a HW rieenia

Naši partneri

CEIT, a.s

Spoločnosť orientuje svoje aktivity hlavne na posilnenie vzdelávania, výskumu, vývoja a komercializácie inovácií prostredníctvom spolupráce všetkých partnerov, v rámci budovanej vedomostnej komunity (knowledgecommunity).

CEIT consulting, s.r.o.

Konzultačná spoločnosť CEIT consulting, s.r.o., zameriava svoju činnosť na inovácie a optimalizácie podnikových procesov. Navrhuje technické riešenia ktoré sú implementované inovatívnym prístupom so zohľadnením jedinečného ľudského potenciálu v zákazníckej firme.

CEIT digitalfactory, s.r.o.

Spoločnosť CEIT digitálny podnik pracuje s virtuálnymi počítačovými modelmi na základe ktorých vie zákazníkovi poskytnúť komplexné modely výrobných procesov a na ich základe navrhnúť, otestovať a optimalizovať procesy ešte pred ich reálnym nasadením.

CEIT-KE, s.r.o.

Spoločnosť je zameraná prevažne na aktivity v oblasti biomedicínskeho inžinierstva. Zaoberá sa návrhom a výrobou implantátov na mieru, výskumom a vývojom v oblasti biomedicíny a priemyselnou tomografiou.

Žilinská univerzita v Žiline

Spolupráca prebieha predovšetkým so Strojníckou a Elektrotechnickou fakultou v rámci ktorej sa univerzitní odborníci spolupodieľajú na realizácií rôznych odborných projektov spolufinancovaných aj Európskou úniou.

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +