Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)

OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

Systémy sledovania produktivity logistických zariadení slúžia na zber, prenos, vyhodnotenie a ukladanie dát v požadovanom formáte.

AGV Ťahače OEE (Overall Equipment Effectiveness) je komplexný výrobný ukazovateľ určený na hodnotenie efektivity výroby, pričom je ho možné implementovať do AGV MCS (Monitor & Control System) Pomocou OEE nástroja sa nadobúdajú jedinečné údaje o vyťaženosti a produktivite logistického a výrobného systému a to v podobe grafov a vizualizácií. Výsledkom analýzy je výpočet a zobrazenie all-in ukazovateľa, ktorý poukazuje na celkovú efektivitu zariadenia.

Letáky na stiahnutie:

 

 

Práca s programom:

 • Zvolí sa konkrétny časový úsek a vyberú sa kompresné dáta z databázy
 • Dáta sa vizualizujú vo forme Paretovho grafu
 • Z Paretovho grafu sa zistí činnosť zariadenia v danom časovom rozmedzí
 • Výsledok sa zobrazí vo forme OEE grafov
 • Užívateľ si môže vybrať z nasledujúcich ukazovateľov: dostupnosti, výkonnosti, kvality a celkového OEE

Hlavné výhody systému OEE:

 • Softvér umožňuje podrobnú analýzu, výberom konkrétnych logov z databázy
 • Rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadávanie pomocou filtrov
 • Softvér je vyvinutý a testovaný na konkrétnych logoch vybranej spoločnosti
 • Na ovládanie softvéru nepotrebuje zákazník špeciálne vyškoleného pracovníka
 • Pomocou softvéru je prevádzka v hale plne pod kontrolou
 • Pravidelné získavanie informácii o celkovej vyťaženosti a produktivite strojov

Ukážka a popis OEE:

Popis koeficientu OEE na príklade AGV logistického prostriedku

Valčekový dopravník

 • OEE sa skladá z troch ukazovateľov: dostupnosti,
  výkonnosti a kvality
 • Dostupnosť zahŕňa prítomnosť
  logistického prostriedku v hale
 • Výkonnosť poukazuje na fakt, koľko z
  daného času dostupnosti bolo v nečakaných prestojoch
 • Kvalita predstavuje spomalenosť zariadenia
 • Súčin všetkých troch ukazovateľov je výsledný
  koeficient OEE, ktorý softvér zobrazí v podobe grafu
 • Medzi dôležité ukazovatele patrí kvalita komunikácie,
  pomocou ktorej sa zistí prehltenosť siete
 • Koeficient OEE obsahuje kompletný zoznam logov
  uložených v databáze logistického zariadenia
 • Pomocou programu je možné vybrať konkrétny časový
  úsek a zobraziť grafickú vizualizáciu časovej osi
 • Celý algoritmus je primárne upravený pre logistické
  prostriedky, ale jeho aplikácia je možná v akomkoľvek odvetví
 • OEE je možné napojiť na 3D vizualizáciu výrobnej haly
  a na základe reálnych výsledkov nasimulovať
  udalosť, ktorá sa v hale skutočne stala.
 
 

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +