Člen skupiny CEIT group
Slovenčina (SK) / English (UK) / German (DE) / Russian (RU) / Espanol (ES)
 • agv systm Vvoj inovatvnych rieen v rmci automatickej logistiky
 • Jedno?elov stroje a zariadenia Jedno?elov prpravky a zariadenia, reverzn ininiering,aplikovan vskum
 • Vskum inteligentnch systmov Sledovanie produktivity strojov a uniktne SW a HW rieenia

AGV MCS

AGV MCS je systém pre sledovanie a riadenie logistických prostriedkov tzn. logistických ťahačov CEITruck a ich periférií.

AGV Systém AGV MCSje pokročilý hardvérovo-softvérových nástroj určený pre monitorovanie, automatické riadenie ťahačov a periférií, zber, vyhodnocovanie, reportovanie. MCS je taktiež kompatibilný so špeciálnym softvérom, ktorý vyhodnocuje ukazovatele OEE (Overall Equipment Effectivness). Komunikácia medzi jednotlivými logistickými prostriedkami a systémom MSC je zabezpečená bezdrôtovo prostredníctvom rádiového alebo WIFI signálu. Zozbierané informácie sú zobrazené v užívateľsky vhodnej forme, a to pomocou grafickej vizualizácie stavov a pozícií jednotlivých logistických prostriedkov. Užívateľ má možnosť ovplyvňovať jednotlivé prvky systému v reálnom čase, a to napríklad ich aktiváciou resp. de aktiváciou.

Letáky na stiahnutie:

 

 

Hlavné výhody

 • Monitorovanie a riadenie v reálnom čase
 • Bezdrôtová komunikácia
 • Modulárna koncepcia
 • Kontrola toku, riadenie „Just-in-Time“ a „Na požiadanie“
 • Riadenie zásobníkov ťahačov
 • Riadenie križovatiek s určením priorít dráh
 • Licencie softvéru pre rôzny počet ťahačov
 • Možnosť neskoršieho upgradovania na vyšší počet ťahačov

Hlavné moduly systému

 • AGV RadioNetwork- bezdrôtová rádiová sieť (základná časť systému),
 • AGV Monitor System– monitorovanie a dohľad nad logistickými prostriedkami,
 • AGV ControlSystem– automatické riadenie prvkov AGV systému,
 • AGV RemoteControl- diaľkové ovládanie ťahačov CEITruck,
 • FlowControl, Just-in-TimeControl, BuffersControl- rozširujúce moduly.

Základné technické informácie

 • Bezdrôtová komunikácia
 • Modulové vyhotovenie
 • Implementácia na server alebo PC
 • Zobrazovanie informácií v grafickej textovej alebo kombinovanej forme
 • Interpretácia príkazov naprogramovaných v RFID tagoch
 • Variabilita zobrazených informácií

Ukážka a popis AGV MCS:

 

AGV Monitor and control 3D

Valčekový dopravník

 • Poskytuje prehľad o činnosti a pozícií AGV systému
 • Je rozšírený o 3D vizualizáciu výrobnej haly s podporou
  obsluhy pomocou dotykovej obrazovky
 • Zobrazovanie informácií je v grafickej, textovej
  alebo kombinovanej forme
 • Poskytuje prehľad o udalostiach vo výrobnej hale a ich
  polohe s možnosťou ich zaznamenávania v reálnom čase
 • Pridanú hodnotu predstavuje možnosť vzájomnej
  interakcie s informačným systémom zákazníka
 
 

NAŠE REFERENCIE

CEIT Technical Innovation v súčasnosti realizuje desiatky projektov pre našich klientov zameraných na zefektívnenie ich logistických riešení. Sme hrdí na to, že nasledujúce firmy môžeme nazývať našimi obchodnými partnermi.

Čítať viac +

NAPÍSALI O NÁS

Spoločnosť CEIT technical innovation a jej produkty a služby sa tešia záujmu slovenských médií. Vďaka výnimočnému portfóliu aktivít sa o spoločnosť zaujímajú médiá rôznych zameraní.

Čítať viac +

PROFIL SPOLOČNOSTI

CEIT Technical Innovation, s.r.o. je dynamicky rozrastajúca sa spoločnosť zameraná na výskum a vývoj riešení pre priemysel. Náš tím je zložený z expertov v oblasti strojárstva, priemyselného inžinierstva, informatiky a elektrotechniky, ktorí sa venujú tvorbe inovatívnych riešení s využitím najnovších technológií.

Čítať viac +

NAŠI PARTNERI

Pri navrhovaní riešení a priemyselných projektov, úzko spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami a odbornými partnermi s cieľom poskytnúť našim klientom najlepšie riešenie, ktoré bude plne spĺňať jeho požiadavky.

Ćítať viac +